Bezpieczny wypoczynek

2022-01-14

Są oficjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Procedury mają ograniczyć ryzyko zakażenia  COVID-19 dzieci i młodzieży oraz kadry podczas ferii zimowych.

W ostatnim czasie widać wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy wzrost liczby zajętych łóżek i respiratorów oraz przede wszystkim wzrost liczby zgonów. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Ministerstwo Edukacji i Nauki, współpracując z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, opracowało wytyczne, które będą obowiązywać organizatorów tegorocznego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Opisana została zarówno organizacja bazy noclegowej, wyżywienia, wyposażenia w środki ochrony osobistej, jak i procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na zimowisko.

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, a w trakcie jego trwania należy ograniczyć odwiedziny osób z zewnątrz. Organizator ma zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia, przy czym na jedną osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m kw. Musi też dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji oraz zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie zdezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Przebywanie w ogólnodostępnych miejscach, typowych dla wypoczynku zimowego, takich jak stoki narciarskie, powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. Organizator wypoczynku ma traktować dziecko, o ile nie ma potwierdzonej certyfikatem informacji o jego zaszczepieniu, jako osobę nieszczepioną.

Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, co pisemnie poświadczają ich opiekunowie prawni. Muszą być też przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego i z przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. Za wyposażenie uczestników w środki ochrony osobistej odpowiadają ich opiekunowie prawni.

W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej aktywności kadry powyżej 60. roku życia.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam