Przyznano stypendia dla twórców i animatorów kultury

2022-01-03

20 osób otrzyma stypendia Prezydenta Miasta Lublin na realizację w 2022 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Dzięki wsparciu finansowemu, którego łączna wartość wynosi 180 tys. zł, powstaną m.in. prace z zakresu sztuk wizualnych, publikacje książkowe, spektakle czy albumy muzyczne, których autorzy, bądź tematyka mają ścisłe związki z miastem - informuje Urząd Miasta.

– Rozstrzygnięty nabór wniosków stypendialnych był ostatnim naborem na starych zasadach. W październiku roku przyjęto uchwałę, która rozszerza grono osób mogących aplikować o wsparcie finansowe swoich pomysłów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nowością w tym dokumencie są stypendia na realizację projektów młodzieżowych, przeznaczonych dla osób między 13. a 30. rokiem życia. Chcemy w ten sposób zachęcić młodych do włączenia się w przygotowania bogatej oferty Europejskiej Stolicy Młodzieży – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta ds. kultury, sportu i partycypacji.
Wśród projektów, które uzyskały stypendium jest m.in. wykonanie wielkoformatowych płaskorzeźb odlanych z żywicy autorstwa Pawła Bernika, realizacja przez Annę Puzio spektaklu na styku rzeczywistości realnej i wirtualnej, którego inspiracją będzie historia dawnego teatru żydowskiego i proza Brunona Schulza, czy nagranie albumu muzycznego na pograniczu jazzu, gospel i soul przez Przemysław Jaworucki Quartet.
Z pozytywną oceną spotkał się także pomysł Jana Znajomskiego na wydanie albumu exlibrisów autorstwa jego zmarłego niedawno ojca - Roberta Znajomskiego. Z kolei Kamil Brewiński-Mączka dzięki otrzymanemu stypendium zrealizuje cykl spotkań poetyckich z udziałem twórców współczesnej liryki polskiej związanych z Lublinem i Lubelszczyzną.
Nadal aktualnym bodźcem dla twórców pozostaje temat epidemii. Agnieszka Chwiałkowska zorganizuje cykl integracyjnych warsztatów dla młodzieży z różnych środowisk, które wzmocnią więzi wśród młodych w okresie postpandemicznym poprzez wielowymiarową opowieść o sztukach wizualnych. W ramach stypendium powstanie również książka autorstwa Ilony Dąbrowskiej, opowiadająca historię pierwszego chorego w województwie lubelskim, u którego stwierdzono wirusa SARS-CoV2.
W trakcie trwającego do 2 listopada naboru wpłynęło 77 wniosków na łączną kwotę ponad 737 tys. zł. Komisja ds. stypendiów zdecydowała o przyznaniu 20 osobom środków w łącznej wysokości 180 tys. zł. Stypendyści powinni teraz skontaktować się z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. W przypadku otrzymania stypendium w wysokości niższej niż wnioskowana, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację projektu stypendialnego w kształcie zaproponowanym we wniosku. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.
Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie oznacza rezygnację stypendysty z przyznanego stypendium i z zawarcia umowy stypendialnej.
Osoby uczące się lub studiujące proszone są o dostarczenie zaświadczenia ze szkoły/uczelni do celów podatkowych.
Komisja ds. stypendiów obradowała w składzie: Grzegorz Kondrasiuk (przewodniczący), Agata Koss-Dybała, Dorota Ozimek, Anna Pajdosz, Joanna Reczek-Szwed, Anna Ryfka, Aleksandra Szulc-Choma.
Fot. Urząd Miasta

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam