Rodzicu, pospiesz się ze złożeniem wniosku o 300 plus

2023-10-11

Większość rodziców już złożyła wniosek w programie „Dobry Start”. Zapominalscy mają czas do 30 listopada, by wysłać elektroniczny dokument do ZUS o 300 plus. Po tym terminie ZUS zamknie przyjmowanie wniosków. 

W ramach „Dobrego Startu" w całym kraju wypłacono już ponad 1,3 mld zł. 

Większość rodziców złożyła elektroniczne dokumenty, by  otrzymać 300 zł w ramach wyprawki szkolnej. Gros wniosków spływało do ZUS w lipcu, bo to dawało gwarancję, że pieniądze trafią do rodziców w momencie kompletowania wyprawki szkolnej. Potem sukcesywnie spływały dokumenty w kolejnych miesiącach, ale już nie tak intensywnie jak w wakacje. Jeśli ktoś jeszcze takiego wniosku nie wysłał do ZUS, to dobrze byłoby zrobić jak najwcześniej, bowiem można je składać tylko do końca listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

* Kto składa wniosek o 300 plus

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

* Dla kogo wyprawka

Pieniądze przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Wniosek o 300 plus można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Bardzo ważne dla rodziców, którzy będą wysyłali wnioski o świadczenie – to by uważnie wpisywać dane swoje i dziecka. Większość błędów wychwytywanych przy weryfikacji dokumentów, co też wydłuża wypłatę świadczenia, to błędnie wpisane numery Pesel. Bywa, że pojawiają się przestawione cyfry, albo nawet w rubryce, w której należy wpisać Pesel dziecka rodzice podają swój. Dlatego dobrym rozwiązaniem przy składaniu wniosku o 300 plus jest korzystanie z aplikacji mZUS, gdzie sporo danych jest już z automatu uzupełniona, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienie błędu.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam