Świadczenie 500+ dla Ukraińców na stałe zamieszkałych w Polsce

2022-03-09

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty m.in. potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. 

 Zanim wejdzie specjalna ustawa, przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), przysługują obywatelom Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Świadczenia te są  przyznawane na dotychczasowych zasadach obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie. Świadczenie 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli zamieszkuje ono wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające legalność pobytu rodzica bądź opiekuna w Polsce  – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS. 

Niezbędne dokumenty

Szczegółowe informacje, jakie dokumenty należy dołączyć, są opisane obszernie na stronie ZUS www.zus.pl, także w języku ukraińskim. Z najważniejszych, to te potwierdzające charakter pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, m.in. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu. Trzeba też pamiętać, że we wniosku o świadczenie 500+ należy podać PESEL dziecka. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, do wniosku rodzic lub opiekun musi dołączyć dodatkowo akt urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

*Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o świadczenie składany jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Można go też złożyć przez portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną, ale tylko jeśli jest się matką lub ojcem dziecka i ma się nadany numer PESEL.

– W razie trudności ze złożeniem wniosku, bądź też niepewności, jakie dokumenty należy złożyć, w każdej placówce ZUS służą pomocą nasi pracownicy. Wyjaśnią wątpliwości, pomogą założyć profil PUE, czy też elektronicznie złożyć wniosek o świadczenie  – dodaje rzeczniczka. 

Informacje w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS

Na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje dotyczące świadczeń ZUS w języku ukraińskim. Na bieżąco publikowane są tam treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Uchodźcy z Ukrainy

– Obywatele Ukrainy –rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa – wyjaśnia Beata Kopczyńska. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS, także w języku ukraińskim: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Wszelkie zmiany w przepisach na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam