Złap deszczówkę

2022-02-25

Z początkiem marca ruszy nabór do drugiej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. W tym roku Miasto przyzna dotacje na łączną kwotę 150 tys. zł – informuje Urząd Miasta

Miejski program małej retencji adresowany jest do mieszkańców Lublina. Wnioski o dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Wniosek o udzielenie dotacji może zostać złożony na realizację inwestycji polegającej na:

  • -budowie naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
  • -budowie podziemnego zbiornika na wody opadowe,
  • -budowie ogrodu deszczowego w pojemniku,
  • -budowie studni chłonnej,
  • -inne rozwiązanie.

Oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika wniosek powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opisy nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe oraz planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.), zestawienie planowanych wydatków. Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności.

Mieszkańcy nadal będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł na jedną nieruchomość.

Ogłoszenie w BIP - zakładka ogłoszenia/konkursy/2022 o naborze do tegorocznej edycji programu powinno ukazać się pod koniec lutego, zaś sam nabór wniosków ruszy z początkiem marca. 

Pierwsza edycja miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina realizowana była w latach 2020-2021. Miasto dofinansowało 54 projekty mieszkańców, przyznając dotacje na łączną kwotę 163 tys. zł. W ramach programu powstało kilkadziesiąt instalacji małej retencji: zbiorników podziemnych i naziemnych, studni chłonnych i oczek wodnych.

Fot. Urząd Miasta

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam