ZUS. Emerycie, rencisto, do końca lutego poinformuj ZUS o dodatkowych przychodach

2022-02-23

Emeryci pobierający wcześniejsze emerytury i renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 r., muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Muszą to zrobić maksymalnie do końca lutego. – Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą. Dodatkowe zarobki mogą dotyczyć np. prowadzenia działalności gospodarczej, umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychodów z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna  przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy. Natomiast osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą takie oświadczenie złożyć samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

* Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Rozliczenie przychodu to obowiązek. Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity, jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli natomiast przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona – tłumaczy rzeczniczka.

* Kto nie musi rozliczać przychodu

Są świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 r., muszą się rozliczyć w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego. 

– Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają np. rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze, ale mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas renta  przysługuje  w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki – wyjaśnia Kopczyńska.

Wysokością przychodów nie muszą się  przejmować także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, pobierający rentę rodzinną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Natomiast jeśli taki uczeń pobiera rentę socjalną, nawet jeśli nie ukończył 26. roku życia, to z dodatkowych zarobków do renty socjalnej musi się rozliczyć. 

* Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

W kolejności podane: okres, kwoty równe 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i kwoty równe 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

1-2/2021 - 3618,30 zł - 6719, 70 zł

3-5/2021 - 3 820,60 zł - 7095,40 zł

6-8/2021 - 3977,10 zł - 7386,10 zł

9-11/2021 - 3853,20 zł - 7155,90 zł

12/2021 - 3960,20 zł - 7354,50 zł

Graniczne kwoty przychodu dla 2021 - 46149,50 zł - 85706,10 zł

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

dr n. med. Marcin Cichocki, urolog

Polecam, wizyta spełniła moje oczekiwania, uzyskałem poradę; lekarz konkretny, rzeczowy, z dużym doświadczeniem 

dr n. med. Dariusz Sosnowski, ginekolog

Serdecznie polecam- doktor wszystko dokładnie wyjaśnił, zaś samo badanie przebiegło w bardzo komfortowej atmosferze. 

dr n. med. Jerzy Marczak, pulmonolog, internista

Profesjonalizm pod każdym względem. Rozpoznanie choroby oraz przepisane leki pomogły szybko i skutecznie w leczeniu. 

dr n. med. Łukasz Jasek, neurolog

Konkretny i sympatyczny lekarz. Wzbudził moje zaufanie. Na pewno do Niego wrócę w razie potrzeby. Polecam.

lek. Michał Stasiak, gastrolog

Bardzo profesjonalne podejście, punktualność, miła atmosfera,wizyta przebiegła poprawnie. Polecam